1830Emily Dickinson wordt op 10 december geboren in Homestead, het landgoed van de familie in Amherst. Zij is het tweede kind van Emily Norcross en Edward Dickinson. Haar oudere broer is Austin (William Austin, geboren 1829) en jongere zus is Vinnie (Lavinia Norcross, geboren 1833).
1835Emily gaat voor het eerst naar school (Primary School).
Haar vader wordt econoom van het Amherst College.
1840Vanwege finantiële problemen heeft grootvader het familie landgoed moeten verkopen. Het gezin verhuist naar North Pleasant Street in Amherst.
Emily en Vinnie gaan naar de Amherst Academy.
1844Emily bezoekt familie in Boston en Worcestor. Evenals in 1846.
Godsdienstige opleving in Amherst met allerlei bijeenkomsten waar Emily niet heengaat.
1845Emily raakt bevriend met Susan Huntington Gilbert. Sue wordt haar hartsvriendin voor het leven.
1847Emily sluit haar schooltijd in de Amherst Acadamy af. Zij gaat studeren aan het Vrouwen Seminarie van Mount Holyoke.
1848Na een jaar stopt Emily met haar studie. Vanwege ziekte gaat ze naar huis en besluit niet meer naar school terug te keren. De religieuze sfeer van de protestants christelijke school ligt haar totaal niet.
Emily raakt bevriend met Ben Newton, een stagiaire op het kantoor van haar vader. Het jaar daarop verlaat hij Amherst om elders te trouwen. Hij sterft in 1853.
1850Een eerste gedicht van Emily wordt gepubliceerd in de Amherst College Indicator.
Opnieuw godsdienstige oplevingen in Amherst. Vader Dickinson en Sue worden lid van de First Church.
Emily krijgt van haar vader een grote hond: Carlo, een trouwe vriend voor 16 jaren.
1851Broer Austin geeft les in Boston aan de Harvard Law School. Emily stuurt hem regelmatig brieven en bezoekt hem ook.
1853In het geheim verlooft Austin zich met Susan Huntington. Het begin van een ingewikkelde relatie tussen Emily en haar vriendin die voor haar broer kiest.
Emily en Vinnie brengen een bezoek aan Springfield.
Vader Edward Dickinson wordt gekozen voor het Amerikaanse Congres.
1855Emily en Vinnie brengen een bezoek aan vader in Washington. Onderweg in Philadelphia ontmoeten zij dominee Charles Wadsworth die indruk maakt op Emily. Zij gaat hem regelmatig brieven schrijven.
Vader Edward en broer Austin gaan samenwerken in het advokatenkantoor van de familie.
Het gezin verhuist terug naar het landgoed Homestead.
Moeder van Emily wordt ziekelijk.
1856Austin en Sue trouwen en gaan wonen op de Evergreens, een huis vlakbij waar Emily woont (!). Dat levert spanningen op tussen Emily en Sue.
Austin wordt ook lid van de de First Church.
Emily wint prijzen met haar zelfgebakken brood.
1860Emily trekt zich meer en meer terug in haar huis en tuin.
Charles Wadsworth komt bij Emily op bezoek.
1861Sue en Austin krijgen een zoon, Edward (Ned).
Begin van de Amerikaanse burgeroorlog.
1862Een creatieve periode voor Emily begint. Zij schrijft vele gedichten en brieven.
Emily gaat corresponderen met Thomas Wentworth Higginson, een centrale figuur in haar leven (klankbord).
1864Voor een oogziekte wordt Emily behandeld in Bosten (zeven maanden lang).
Een handvol gedichten worden gepubliceerd in kranten en tijdschriften.
1865Opnieuw behandeling voor de oogziekte in Bosten. Wanneer zij thuiskomt, blijft zij voor de rest van haar leven op het familie landgoed.
Einde van de Amerikaanse burgeroorlog.
1866Hond Carlo gaat dood.
Sue en Austin krijgen een tweede kind Martha.
1870Thomas Wentword Higginson bezoekt Emily voor de eerste keer.
1874Vader Edward Dickinson sterft onverwachts in Boston.
1875Moeder Emily Norcross Dickinson raakt verlamd. De beide dochters gaan voor haar zorgen.
Sue en Austin krijgen een derde kind: zoon Gilbert (Gib).
1876Vriendin Helen Hunt Jackson probeert tevergeefs Emily te overtuigen om haar gedichten te publiceren.
1877De beste vriend van vader is Otis Lord. Na de dood van diens vrouw gaat Emily regelmatig liefdesbrieven naar hem schrijven.
1880Charles Wadsworth bezoekt voor de tweede keer Emily.
Austin krijgt Malaria.
1882Charles Wadsworth sterft.
Otis Lord bezoekt Emily.
Moeder Emily Norcross Dickinson sterft.
Austin begint een langdurige relatie met Mabel Loomis Todd. Zij was een getrouwde vrouw in Amherst. Het levert opnieuw spanning op tussen Emily en Sue.
1884Otis Lord sterft.
1885Helen Hunt Jackson sterft.
1886Emily Dickinson sterft op 15 mei.
1890Een eerste uitgave van gedichten van Emily Dickinson: Poems by Emily Dickinson, door Mabel Loomis Todd en Thomas Wentword Higginson.
Diverse series van gedichten zullen volgen.
1955De (bijna) volledige gedichten worden uitgegeven door Thomas H. Johnson.
In 1958 volgt een uitgave van al haar brieven, eveneens door Thomas H. Johnson.