Van oudsherDe streek rond Amherst in Noord-Oost Amerika, waar Emily Dickinson haar gehele leven woont, behoort oorspronkelijk tot de jachtgebieden van de Norwottuck (Native Americans).
1650 – 1820
Engelse immigranten vestigen zich in dit gebied en noemen het “New England”. Het zijn calvinisten die uitwijken voor de Engelse koningen. Onder hen is Nathaniël Dickinson, de verre voorvader van Emily.

De grootouders van Emily, Lucretia en Samuel Dickinson zijn vooraanstaande leden van de gemeenschap in Amherst. Samuel Fowler Dickinson is een van de oprichters van de Amherst Academy. Hij bekostigt de school grotendeels uit eigen middelen, wat zelfs tot zijn faillissement zal leiden. Hij laat aan de Main Street in het kleine stadje het eerste bakstenen huis bouwen: the Homestead (de Hoeve). Een groot deel van haar leven zal Emily in dit ouderlijk huis wonen. Zij krijgen negen kinderen waaronder Edward, de vader van Emily.

1828Edward Dickinson en Emily Norcross trouwen en zij gaan in Amherst wonen. Emily Norcross (1804-1822) studeert aan de Monson Academy in Massachusetts. Vanaf de trouwdatum leeft zij voor haar gezin en de uitgebreide tuin. De bijzondere rozen en vijgen die ze kweekt, zijn alom bekend. Edward Dickinson (1803-1874) studeert aan Yale University. Ook hij wordt advocaat en thesauriër aan de Amherst Academy. Hij is een bekend politicus en wordt als afgevaardigde gekozen voor het Amerikaanse Congres in Washington. Zij krijgen drie kinderen.
1829