Zoeken naar specifieke gedichten kan op diverse manieren:

Snel zoeken Rechts bovenaan de website staat het zoek-icoontje. U kunt dit gebruiken voor de beginregel of het nummer van een gedicht, (tref)woorden, enzovoort.
Index Het menu biedt een index. Die verwijst naar een alfabetisch overzicht van de beginregels van de gedichten.
Snel zoeken
op nummer
van gedicht
Omdat Emily Dickinson geen titels gebruikt, zijn haar gedichten genummerd. Er is de nummering volgens R. Franklin (F) en Th. Johnson ( J ). Zoekt u op nummer, vul dan een F of J in met het nummer en sluit af met een /. Bijv. F123/  of  J456/.
Snel zoeken
op nummer
van brief
Gedichten kunnen ook in brieven van Emily Dickinson terug te vinden zijn. Hiervoor  wordt de nummering gebruikt volgens de uitgave van Cr. Miller en D. Mitchell. Gebruik dan een L met het nummer en sluit af met een /. Bijvoorbeeld  L789/
Zoeken op
jaartal
De gedichten zijn gerangschikt volgens de datering van R. Franklin. U kunt dus ook op het jaartal zoeken waarin het gedicht geschreven is.
Home Zoals op veel sites, hebben de de titel van de website Emily Dickinson en haar foto ook de functie van de Home-knop. Voor het gemak dus.