Bronnen

Emily Dickinson wilde niet dat haar gedichten gepubliceerd zouden worden. Pas vier jaar na haar dood zijn een deel van haar werken uitgegeven, onder de titel Poems by Emily Dickinson. De redacteuren van deze uitgave veranderden de originele teksten om de leesbaarheid te verbeteren.

Pas in 1955 verscheen een eerste editie van de volledige werken door Th. H. Johnson. In 1998 is een uitgave van de volledige werken met vaianten gepubliceerd onder redactie van R. W. Franklin. Beide complete bundels zijn bij diverse Amerikaanse uitgevers opnieuw uitgebracht:

 • Emily Dickinson, The Complete Poems of Emily Dickinson, Edited by Thomas H. Johnson, 1955.
 • Emily Dickinson, The Poems of Emily Dickinson (Variorum Edition) Ed. by Ralph W. Franklin, 1998.

In 2024 is een uitgebreide uitgave gepubliceerd van alle brieven met toelichting:

 • The Letters of Emily Dickinson, Edited by Cristanne Miller and Domnnall Mitchell, Belknap Press, 2024.

 

Nederlandse vertalingen

 • Emily Dickinson Gedichten. Vertaald door Simon Vestdijk, in: De Vrije Bladen, jrg.16, schrift XI. Den Haag, 1939.
 • Westers. Vertaald door Elly de Waard. Kwadraat, Vianen, 1980.
 • … om voor jou te breken. Een keuze uit haar gedichten. Vertaald door Ellen de Zwart. Peter van der Velden, Amsterdam, 1981.
 • Veel waan is schoonste logica. Vertaald door Peter Verstegen en Marko Fondse. Bert Bakker, Amsterdam, 1983.
 • 34 Dickinson vertalingen. Door Simon Vestdijk, in: Van Deel et al., Nagelaten gedichten. Amsterdam, 1986.
 • Gedichten. Vertaald door Louise van Santen. Uitgeverij de Prom, Baarn, 1986.
 • ‘Meester’ brieven. Vertaald door Louise van Santen. Uitgeverij de Prom, Baarn, 1987.
 • Aan de Jabbok; religie en rebellie in de poëzie van Emily Dickinson. Vertalingen, Gerard Rothuizen et al. Vbk Media, Kampen, 1989.
 • Ik vind vervoering in het leven. Vijftig brieven aan haar mentor. Vertaald door Peter Verstegen. Sjaloom & Wildeboer, Utrecht, 1990.
 • Brieven. Vertaald door Louise van Santen. Uitgeverij de Prom, Baarn, 1991.
 • Liefdesgedichten en ‘nieuwe’ gedichten. Vertaald door Louise van Santen. De Prom, Baarn, 1995.
 • Geheimen. Gedichten en citaten. Vertaald door Louise van Santen. Uitgeverij Atlas Contact, Baarn, 1995.
 • De ziel moet altijd op een kier. Gedichten. Vertaald door Jan Eijkelboom. Wagner & Van Santen, Dordrecht, 1996.
 • Ik zou nooit weggaan van mijn vriend. Dertig liefdesgedichten. Vertaald door Willem Wilmink. Bert Bakker, Amsterdam, 1997.
 • De mooiste van Emily Dickinson. Vertaald door Ivo van Strijtem. Lannoo, Tielt/Amsterdam, 2002.
 • Goedemorgen – Middernacht. Een keuze uit Complete Poems. Vertaald door Lucienne Stassaert. Leuven, 2005.
 • Gedichten I. Vertaald en toegelicht door Peter Verstegen. Van Oorschot, Amsterdam, 2005.
 • Gedichten van Emily Dickinson. Vertaald door Simon Vestdijk. Mycena Vitilis, Doorn, 2006.
 • Welk een waagstuk is een brief. Brieven vertaald door Bert Keizer. Anthos, Amsterdam, 2006.
 • Gedichten II. Vertaald en toegelicht door Peter Verstegen. Van Oorschot, Amsterdam, 2007.
 • Zes gedichten. Vertaald door Els Proost. Mercator Press, Santpoort, 2009.
 • In Ovens groen – bakt onze Moeder – met Vuren van de Zon. Gedichten van Emily Dickinson. Vertaald door Geert Nijland en Jan Zwemer, Boekscout, Soest, 2012.
 • The Products of my Farm are these; Poems on Agriculture Nature and Landscape with some other poems; (Dit komt er van mijn Boerderij; Gedichten over Landbouw Natuur en Landschap en enkele andere gedichten). Door Geert O. Nijland & Jan P. Zwemer, Boekscout, Soest, 2013
 • Beeldspraak – Spraakbeeld – Nabeeld. Eenentwintig nagelaten schilderijen van Trees Lukkenaer, drieëntwintig daarbij gezochte gedichten van Emily Dickinson, samengesteld, vertaald en toegelicht door Geert Nijland. Boekscout, Soest, 2014.
 • Liefde is alles wat er is, een keuze uit de mooiste gedichten. Vertaald door Peter Verstegen. Rainbowpocket, 2014.
 • Dwars Vers. Lyrisch tweeluik. Emily Dickinson & Edna St. Vincent Millay, Gedichten & sonnetten. Vertaald en bijeengebracht door Ans Bouter. Uithoorn, 2016.
 • Het Blauwe Ei – Boven hun Hoofd – waar Schooljongens naar Jagen. Vertaald door Geert Nijland. Boekscout, Soest, 2017.
 • Verzamelde gedichten. Vertaling en commentaar voorzien door Peter Verstegen. Tweede Druk, Uitgeverij van Oorschot, Amsterdam, 2018. [Deze uitgave bevat ruim de helft van haar gedichten]

 

Verder nog

 • Simon Vestdijk, Over de dichteres Emily Dickinson. In: Forum 2, 1932. Het essay is gebundeld in zijn boek Lier en lancet, Nijgh & Van Ditmar, 1939. In 2001 afzonderlijk herdrukt als Over de dichteres Emily Dickinson. Forum-essay, Meulenhoff, Doorn, 2001.
 • William Luce, Emily. Toneelstuk, Vertaald door Louise van Santen, Uitgeverij International Theatre & Film Books, Amsterdam, 1983.
 • Emily Dickinson in leven en dood. Haar liefdes, haar werk en haar nawerking. Essaybundel onder redactie van Philippus Breuker en Jan Gulmans, Friese Pers Boekerij, Leeuwarden, 2009.

 

Nog te verkrijgen

In Ovens groen – bakt onze Moeder – met Vuren van de Zon.
Gedichten van Emily Dickinson.
Vertaald door Geert Nijland en Jan Zwemer, Boekscout, Soest, 2012.Achttien minder bekende gedichten van de Amerikaanse dichteres (1830-1886). Steeds volgt op de originele tekst een vertaling door Geert Nijland en één door Jan Zwemer ­ onafhankelijk van elkaar gemaakt. Nijland licht de gedichten toe en verzorgde een inleiding en een korte biografie van Dickinson.
Liefde is alles wat er is, een keuze uit de mooiste gedichten.
Vertaald door Peter Verstegen. Rainbowpocket, 2014. 224p.Een selectie uit de bijna 1800 gedichten. Tweetalige editie, met vertaling door Peter Verstegen, vertaler van onder andere Baudelaire, Dante, Rilke en Shakespeare. 
Dwars Vers. Lyrisch tweeluik.
Emily Dickinson & Edna St. Vincent Millay, Gedichten & sonnetten.
Vertaald en bijeengebracht door Ans Bouter. Uithoorn, 2016.Een gedichtenbundel deels gewijd aan Emily Dickinson en deels aan Edna St. Vincent Millay. Ans Bouter vertaalt vanuit een liefde voor taal, klank en ritme. Ze ervaart het keurslijf van metriek en ritmiek als een bron van creativiteit. Ze laat de poëzievertaling klinken als een echo van het origineel. Deze uitgave kreeg een bronzen medaille bij The Best Book Design from all over the World – 2017. Zie Dwars Vers.
Het Blauwe Ei – Boven hun Hoofd – waar Schooljongens naar Jagen.
Vertaald door Geert Nijland. Boekscout, Soest, 2017.
Met 77 niet of nauwelijks in het Nederlands vertaalde gedichten en uitgebreide aantekeningen van Geert Nijland. Zie Uitgeverij Bookscout.
Emily Dickinson. Verzamelde gedichten.
Vertaling en commentaar voorzien door Peter Verstegen. Tweede Druk, Uitgeverij van Oorschot, Amsterdam, 2018.Deze uitgave bevat ruim de helft van haar gedichten. Tweetalige editie,  met vertaling door Peter Verstegen, vertaler van onder andere Baudelaire, Dante, Rilke en Shakespeare. Tevens een uitgebreid commentaar bij elk gedicht (ruim 350 pagina’s). Tevens literatuurlijst, biografie van Emily Dickinson en Index van de gedichten.