Bronnen

Emily Dickinson wilde niet dat haar gedichten gepubliceerd zouden worden. Pas vier jaar na haar dood zijn een deel van haar werken uitgegeven, onder de titel Poems by Emily Dickinson. De redacteuren van deze uitgave veranderden de originele teksten om de leesbaarheid te verbeteren. Pas in 1955 verscheen een eerste kritische editie van de volledige werken door Th. H. Johnson. Het wordt beschouwd als de standaardwerkeditie. In 1998 is nog een moderner complete uitgave in drie delen verschenen onder redactie van R.W. Franklin. Beide complete bundels zijn bij diverse Amerikaanse uitgevers opnieuw uitgebracht, van eenvoudige tot dure exemplaren.. Dus:

 • Emily Dickinson, The Complete Poems of Emily Dickinson, Edited by Thomas H. Johnson, 1955 of later.
 • Emily Dickinson, The Poems of Emily Dickinson (Variorum Edition) Ed. by R. W. Franklin, 1998.

 

Nederlandse vertalingen

 • Emily Dickinson Gedichten. Vertaald door Simon Vestdijk, in: De Vrije Bladen, jrg.16, schrift XI. Den Haag, 1939.
 • Westers. Vertaald door Elly de Waard. Kwadraat, Vianen, 1980.
 • … om voor jou te breken. Een keuze uit haar gedichten. Vertaald door Ellen de Zwart. Peter van der Velden, Amsterdam, 1981.
 • Veel waan is schoonste logica. Vertaald door Peter Verstegen en Marko Fondse. Bert Bakker, Amsterdam, 1983.
 • 34 Dickinson vertalingen. Door Simon Vestdijk, in: Van Deel et al., Nagelaten gedichten. Amsterdam, 1986.
 • Gedichten. Vertaald door Louise van Santen. Uitgeverij de Prom, Baarn, 1986.
 • ‘Meester’ brieven. Vertaald door Louise van Santen. Uitgeverij de Prom, Baarn, 1987.
 • Aan de Jabbok; religie en rebellie in de poëzie van Emily Dickinson. Vertalingen, Gerard Rothuizen et al. Vbk Media, Kampen, 1989.
 • Ik vind vervoering in het leven. Vijftig brieven aan haar mentor. Vertaald door Peter Verstegen. Sjaloom & Wildeboer, Utrecht, 1990.
 • Brieven. Vertaald door Louise van Santen. Uitgeverij de Prom, Baarn, 1991.
 • Liefdesgedichten en ‘nieuwe’ gedichten. Vertaald door Louise van Santen. De Prom, Baarn, 1995.
 • Geheimen. Gedichten en citaten. Vertaald door Louise van Santen. Uitgeverij Atlas Contact, Baarn, 1995.
 • De ziel moet altijd op een kier. Gedichten. Vertaald door Jan Eijkelboom. Wagner & Van Santen, Dordrecht, 1996.
 • Ik zou nooit weggaan van mijn vriend. Dertig liefdesgedichten. Vertaald door Willem Wilmink. Bert Bakker, Amsterdam, 1997.
 • De mooiste van Emily Dickinson. Vertaald door Ivo van Strijtem. Lannoo, Tielt/Amsterdam, 2002.
 • Goedemorgen – Middernacht. Een keuze uit Complete Poems. Vertaald door Lucienne Stassaert. Leuven, 2005.
 • Gedichten I. Vertaald en toegelicht door Peter Verstegen. Van Oorschot, Amsterdam, 2005.
 • Gedichten van Emily Dickinson. Vertaald door Simon Vestdijk. Mycena Vitilis, Doorn, 2006.
 • Welk een waagstuk is een brief. Brieven vertaald door Bert Keizer. Anthos, Amsterdam, 2006.
 • Gedichten II. Vertaald en toegelicht door Peter Verstegen. Van Oorschot, Amsterdam, 2007.
 • Zes gedichten. Vertaald door Els Proost. Mercator Press, Santpoort, 2009. *
 • In Ovens groen – bakt onze Moeder – met Vuren van de Zon. Gedichten van Emily Dickinson. Vertaald door Geert Nijland en Jan Zwemer, Boekscout, Soest, 2012. *
 • The Products of my Farm are these; Poems on Agriculture Nature and Landscape with some other poems; (Dit komt er van mijn Boerderij; Gedichten over Landbouw Natuur en Landschap en enkele andere gedichten). Door Geert O. Nijland & Jan P. Zwemer, Boekscout, Soest, 2013
 • Beeldspraak – Spraakbeeld – Nabeeld. Eenentwintig nagelaten schilderijen van Trees Lukkenaer, drieëntwintig daarbij gezochte gedichten van Emily Dickinson, samengesteld, vertaald en toegelicht door Geert Nijland. Boekscout, Soest, 2014.
 • Liefde is alles wat er is, een keuze uit de mooiste gedichten. Vertaald door Peter Verstegen. Rainbowpocket, 2014. *
 • Dwars Vers. Lyrisch tweeluik. Emily Dickinson & Edna St. Vincent Millay, Gedichten & sonnetten. Vertaald en bijeengebracht door Ans Bouter. Uithoorn, 2016. *
 • Het Blauwe Ei – Boven hun Hoofd – waar Schooljongens naar Jagen. Vertaald door Geert Nijland. Boekscout, Soest, 2017. *
 • Verzamelde gedichten.Vertaald door Peter Verstegen. Uitgeverij van Oorschot, Amsterdam, 2018. [Deze uitgave bevat ongeveer de helft van haar gedichten] *

* = Nog in de boekhandel te verkrijgen

Verder nog

 • Simon Vestdijk, Over de dichteres Emily Dickinson. In: Forum 2, 1932. Het essay is gebundeld in zijn boek Lier en lancet, Nijgh & Van Ditmar, 1939. In 2001 afzonderlijk herdrukt als Over de dichteres Emily Dickinson. Forum-essay, Meulenhoff, Doorn, 2001.
 • William Luce, Emily. Toneelstuk, Uitgeverij International Theatre & Film Books, Amsterdam, 1983.
 • Emily Dickinson in leven en dood. Haar liefdes, haar werk en haar nawerking. Essaybundel onder redactie van Philippus Breuker en Jan Gulmans, Friese Pers Boekerij, Leeuwarden, 2009. *